Startsida Hjälpmedelshandboken 

Hjälpmedelshandboken

Du är här: Produkter Hjälpmedel Västerbotten > Kognitivt stöd > Sinnesstimuleringshjälpmedel

Sinnesstimuleringshjälpmedel

Tyngdtäcke

Anvisning

Målgrupp:
Personer med kognitiva funktionsnedsättningar som innebär:

 1. gravt nedsatt sömnfunktion och dygnsrytm
 2. motorisk oro
 3. nedsatta emotionella funktioner
 4. nedsatt koncentrationsförmåga
 5. nedsatt perceptuella funktioner


Kriterier:
Nedsatt aktivitetsförmåga och/eller begränsad delaktighet på grund av minst tre av ovanstående problemområden och som varat mer än sex månader. Undantag kan vara ex akuta allvarliga tillstånd.

Vid behov ring konsulent för rådgivning.


Förtydligande av målgrupp och kriterier ovan


1. Grav nedsättning av sömnfunktion och nedsatt dygnsrytm innebär:

 • insomningssvårigheter (mer än 45 minuter att somna).
 • sömnsvårigheter förekommer flera gånger i veckan.
 • vaknar mer än två gånger per natt och svårt att somna om.
 • vaknar tidigt i förhållande till vardagens aktiviteter och svårt att somna om.
 • sover för mycket/för lite eller vid fel tillfälle i förhållande till vardagens aktiviteter.


2. Motorisk oro:

 • svårt att sitta och/eller ligga still.
 • svårt att klara ändamålsenliga aktivitet (påbörja/avsluta).
 • motorisk hyperaktivitet.


3. Nedsatta emotionella funktioner:

 • oro och ångest som påverkar sömnen.
 • tvångstankar.
 • irritation, ilska, svårighet att kontrollera känslor som vredesutbrott och/eller hot.
 • nedstämdhet
 • mani


4. Nedsatt koncentrationsförmåga:

 • Svårt att behålla uppmärksamheten på det man behöver göra.
 • Svårt att planera aktiviteter, komma igång med saker och bli klar med det som påbörjats.


5. Nedsatta perceptuella funktioner:

 • nedsatt förmåga att sortera sinnesintryck (försvagad filtreringsförmåga)
 • över- och/eller underkänslighet för sinnesintryck; ljud, ljus, syn, känsel, lukt.

Säkerhetsaspekt

Har brukaren svag lungkapacitet, inopererad pacemaker, vagusnervstimulator eller liknande bör ansvarig läkare rådfrågas. Se även information från Somna nedan.


• Hygienöverdraget är utfört i ett tätt material, beakta kvävningsrisk.


• Fallrisk finns om tyngdtäcket hamnar på golvet.


• Personer med ofrivilliga rörelser (till exempel spasticitet eller epilepsi) bör undvika täcke som innehåller hårt material.


• Läs företagens egna bruksanvisningar för eventuella säkerhetsaspekter

 

• 2019-10-14 kom förtydligande från Somna kring Kedjetäcke®:
Kedjetäcke® är gjorda av galvaniserat stål. Stål har mer eller mindre magnetiska egenskaper (i dagligt tal säger man ofta att materialet är ”magnetiskt”). Det är inte samma sak som att materialet i sig självt är en magnet eller genererar ett magnetfält, vilka skulle kunna störa funktionen av till exempel en pacemaker. Kedjorna, som enbart har magnetiska egenskaper påverkar alltså inte en pacemaker. Om ni får frågor från användare av pacemakers som behöver veta mer, kan de gärna höra av sig till teknisk support hos Abbott Medical (ledande tillverkare av pacemakers). De meddelar att de gärna svarar på frågor angående pacemakers på telefon 08-474 41 47.

Sortiment presenterat med bilder finns på Hjälpmedel Västerbottens hemsida - Hjälpmedelssortiment - Kognitivt stöd

 
 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 • Förskrivningsrätt
  Arbetsterapeut
 • Isokod
  042718
 • Modifierad den
  2022-02-18
 • Skapat den
  2012-10-02

Sök

Sök, fritext

Hitta produkt via isokod

Sortera efter förskrivningsrätt

Viktiga länkar
Region Västerbotten
Hjälpmedel Västerbotten
Hjälpmedelspolicy
Hjälpmedelshandboken distribueras av:
Västerbottens läns landsting
Hjälpmedel Västerbotten
Mariehemsvägen 14
906 54 Umeå
Tel växel: 090-785 00 00