Startsida Hjälpmedelshandboken 

Hjälpmedelshandboken

Du är här: Produkter Hjälpmedel Västerbotten > Kognitivt stöd

Kognitivt stöd

Förstå tid och rum, minnas, planera och strukturera

 Här ingår hjälpmedel för att stödja tänkandet:
perception, inlärning, minne, problemlösning, språk- och abstraktionsförmåga. (Not. kognitio betyder kunskap)


En nedsättning i kognitionen ger störning i att förvärva, organisera och använda kunskap. Detta kan ge koncentrationssvårigheter, nedsatt abstraktionsförmåga samt minnesstörningar, som i sin tur kan försämra möjligheten till struktur i vardagen. Att ha kontroll över sitt liv är betydelsefullt för motivation och självförtroende.


Med rätt val av metoder och produkter finns möjlighet att delvis kompensera funktionsnedsättningen. Ett engagerat deltagande av brukare och kringpersoner är en förutsättning innan eventuellt hjälpmedel introduceras.

 

Ett konsekvent och strukturerat arbete runt brukaren är av stor vikt. En omfattande del av arbetet bör ligga i kartläggning av vardagen, val av rätt metodik och genomtänkt information, till brukare och kringpersoner.


Syftet med det kognitiva hjälpmedlet måste vara väl förankrat hos brukare och andra berörda innan hjälpmedlet introduceras. I vissa fall kan produkten och metodiken behöva anpassas för att fungera optimalt för den enskilde brukaren. Vissa produkter inom området kan kompensera flera behov.

 

Vilka produkter som finns i sortiment för kognitivt stöd kan man se på Hjälpmedel Västerbottens hemsida - Hjälpmedelssortiment - Kognitivt stöd

 

Som stöd vid kartläggning kan man använda checklistor som också finns på hemsidan.

 

Planeringshjälpmedel
Kognitivt stöd för utförandet av dagliga livets aktiviteter. Här ingår t ex kalendrar, almanackor, bildstöd för uppmärkning/ produktanpassning samt ekonomihantering.

 

Symbolsatser och kommunikationsböcker

Symbolsatser kan användas bl a inom området kognitivt stöd för anpassning och uppmärkning. I produktgruppen ingår även programvara samt presentationsmaterial som t ex böcker och plastfickor.

 

Tidshjälpmedel
Hjälpmedel som t ex talar om vad klockan är, både med och utan alarm, samt hjälpmedel som visar tidsmängd.

 
 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
  • Modifierad den
    2024-03-06
  • Publicerad den
    2009-05-18

Sök

Sök, fritext

Hitta produkt via isokod

Sortera efter förskrivningsrätt

Viktiga länkar
Region Västerbotten
Hjälpmedel Västerbotten
Hjälpmedelsstrategi
Hjälpmedelshandboken distribueras av:
Västerbottens läns landsting
Hjälpmedel Västerbotten
Mariehemsvägen 14
906 54 Umeå
Tel växel: 090-785 00 00