Startsida Hjälpmedelshandboken 

Hjälpmedelshandboken

Du är här: Symbolsatser och kommunikationsböcker

Symbolsatser och kommunikationsböcker

Symbolsatser kan användas:

 •  inom AKK (Alternativ och kompletterande kommunikation) till olika typer av samtalshjälpmedel
 • inom området kognitivt stöd för anpassning och uppmärkning

 

I produktgruppen ingår även programvara samt presentationsmaterial som t ex böcker och plastfickor.

 

Anvisning

 

Vid förskrivning av program för produktion av bildstöd/samtalsstöd gäller följande:

 • Personen ska i sin hemmiljö ha behov av ett stort antal bilder och att bilderna förändras över tid
 • Förskrivaren ska ha provat att använda bilder till brukaren
 • Förskrivaren ansvarar för support och metodiskt stöd
 • Anhöriga eller personal bedöms själva klara produktion av bilder med metodstöd av förskrivare
 • Anhöriga eller personal ska ansvara för att se behovet av nya bilder och att göra uppdateringar
 • Vid förskrivning erbjuder HMV förskrivare och anhöriga/personal grundutbildning i att använda programmet. Förskrivaren ska vid beställning ange behovet av utbildning Bild på kommunikationsbok
 • Brukaren ansvarar själv för att införskaffa t ex skrivare, lamineringsmaskin och digitalkamera 
   

Bilder och kommunikationskartor som används i förskola, skola och daglig verksamhet ansvarar respektive verksamhet för att tillhandahålla.

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 • Förskrivningsrätt
  Arbetsterapeut
  Logoped
 • Isokod
 • Modifierad den
  2009-10-02
 • Skapat den
  2009-06-05

Sök

Sök, fritext

Hitta produkt via isokod

Sortera efter förskrivningsrätt

Viktiga länkar
Region Västerbotten
Hjälpmedel Västerbotten
Hjälpmedelspolicy
Hjälpmedelshandboken distribueras av:
Västerbottens läns landsting
Hjälpmedel Västerbotten
Mariehemsvägen 14
906 54 Umeå
Tel växel: 090-785 00 00