Startsida Hjälpmedelshandboken 

Hjälpmedelshandboken

Du är här: Produkter Hjälpmedel Västerbotten > Kognitivt stöd > Planeringshjälpmedel

Planeringshjälpmedel

Målgrupp:

Personer med kognitiva funktionsnedsättningar som innebär nedsatt organisations- och planeringsförmåga, tidsplaneringsförmåga, minnesförmåga och initiativförmåga.

 

Anvisning

Produkter kan ej förskrivas som läromedel eller pedagogiskt hjälpmedel i skolmiljö.

Produkter kan förskrivas till personer som har aktivitetsbegränsningar som innebär stora svårigheter att planera, hantera och fullfölja vad de dagliga rutinerna kräver såsom att beräkna tid och göra upp planer för olika aktiviteter under dagen. Behov finns av både auditivt och visuellt anpassat påminnelsestöd och behovet kan inte tillgodoses med enklare lösningar.

 

Notera

För att hitta rätt hjälpmedel krävs noggrann kartläggning av brukarens vardag och brukarens behov av planering. Det finns olika typer av planeringshjälpmedel, t ex filofax, saksymbol/objektskalender, veckoscheman och olika uppmärkningsmaterial.

 

Sortiment presenterat med bilder finns på Hjälpmedel Västerbottens hemsida - Hjälpmedelssortiment - Kognitivt stöd

 

 

 

 


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 • Förskrivningsrätt
  Arbetsterapeut
 • Isokod
  222715
 • Modifierad den
  2022-02-18
 • Skapat den
  2009-05-19

Sök

Sök, fritext

Hitta produkt via isokod

Sortera efter förskrivningsrätt

Viktiga länkar
Region Västerbotten
Hjälpmedel Västerbotten
Hjälpmedelspolicy
Hjälpmedelshandboken distribueras av:
Västerbottens läns landsting
Hjälpmedel Västerbotten
Mariehemsvägen 14
906 54 Umeå
Tel växel: 090-785 00 00