Startsida Hjälpmedelshandboken 

Hjälpmedelshandboken

Du är här: Produkter Hjälpmedel Västerbotten > Träning > Hjälpmedel för fixering/stöd av kroppsdel/kropp > Bälten och selar för att stabilisera kroppen

Bälten och selar för att stabilisera kroppen

Innan utprovning av Bälten och selar bör förskrivaren noggrant göra en kartläggning angående brukarens sittställning och behov. Som stöd för detta kan metodanvisning i Hjälpmedelshandboken samt utprovningsstöd för sittproblematik på HMV:s hemsida användas.

 

Information om vilka Bälten och Selar som Hjälpmedel Västerbotten har upphandlat finns på hemsidan – Hjälpmedelssortiment

 

Anvisning

• Bälten och selar ska möjliggöra en bibehållen position vid sittande.
• Bälten och selar får enbart användas i ett positionerande syfte. Ska vara till hjälp för att få en bättre sittställning vid tex måltider och/eller andra aktiviteter.


 

Säkerhetsaspekt

• Bälten och selar är inte avsedd att användas som säkerhetsbälte under transport (ersätter inte ett bilbälte)
• Bälten och selar får inte användas som begränsningsåtgärd mot en persons vilja. Personen ska själv ha möjlighet att öppna spännet eller kunna påverka att spännet öppnas. Om personen inte kan ge ett uttryckligt medgivande till fastsättning är det viktigt att hen på något sätt visar sitt samtycke.
• Om bältesanvändaren inte kan öppna bältet själv eller förstår bältets funktion får personen inte lämnas utan uppsikt.
• Bröstsele, handledsmanschett, vristhållare och väst ska alltid användas i kombination med ett positioneringsbälte
• Höftbältet måste alltid vara ordentligt fäst över låren mot ljumsken. Med ett för löst fastsatt bälte kan personen glida ner och det finns risk för kroppsskada. 
• Leverantörens bruksanvisning ska alltid beaktas innan användning.

 

Ansvar för montering och skötsel:
• Förskrivaren ansvarar alltid för montering av Bälten och selar. Förskrivare ska också demonstrera korrekt justering och användning för brukaren och dess nätverk.
• Om förskrivaren väljer att anlita tekniker för montering av Bälten och Selar ska anvisningen till tekniker vara tydlig och blanketten ”Ange fästpunkter för montering av Bälten och bröstselar” som finns på HMV hemsida rekommenderas.  
• Daglig tillsyn i form av kontinuerlig kontroll av hudrodnader ska göras och om dessa uppstår ska bältet inte användas. Visuell översyn av sömmar, band, spännen ska göras för att bältet ska fungera tryggt och säkert. Förskrivare ska kontaktas vid behov.
• Bälten och Selar ska tvättas enligt råd från leverantörens bruksanvisning. Fotografera gärna hur bältet och selen är fastsatt innan borttagande. Kontakta alltid förskrivaren vid tveksamheter.

 
 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 • Förskrivningsrätt
  Arbetsterapeut
 • Isokod
  090703
 • Modifierad den
  2021-06-30
 • Skapat den
  2021-06-30

Sök

Sök, fritext

Hitta produkt via isokod

Sortera efter förskrivningsrätt

Viktiga länkar
Region Västerbotten
Hjälpmedel Västerbotten
Hjälpmedelspolicy
Hjälpmedelshandboken distribueras av:
Västerbottens läns landsting
Hjälpmedel Västerbotten
Mariehemsvägen 14
906 54 Umeå
Tel växel: 090-785 00 00