Startsida Hjälpmedelshandboken 

Hjälpmedelshandboken

Drivaggregat

• Drivaggregat finns i flera utföranden, både brukarmanövrerat och vårdarmanövrerat samt med olika typer av styrsystem.
• Som stöd för kartläggning och bedömning kan förskrivare använda den metodanvisning som återfinns i Hjälpmedelshandboken samt checklistan som återfinns på Hjälpmedel Västerbottens hemsida vid drivaggregat eller eldrivna rullstolar.


Anvisning

• Drivaggregat tillsammans med manuell rullstol ska i första hand ersätta gångförmåga.
• Drivaggregat kan vara ett hjälpmedel för självständig förflyttning inomhus, inom prionivå 2.
Manuell rullstol med tillbehör ska först vara provad/övervägd.
• Drivaggregat kan vara ett hjälpmedel för självständig förflyttning utomhus, inom prionivå 3.
Manuell rullstol med tillbehör ska först vara provad/övervägd.
• Drivaggregat kan vara ett hjälpmedel för självständig förflyttning utomhus för att kunna utöva föräldraskap. Aktiviteter för att utöva föräldraskap inryms inom prionivå 2.
• För förflyttningar inom samma område bör endast ett eldrivet hjälpmedel förskrivas, ex inomhus användning.
• Om utomhus- eller inomhusmiljön ställer speciella krav och dessa inte går att tillgodose på annat sätt, kan det bli aktuellt med dubbelförskrivning.
• Förflyttningshjälpmedel inom prionivå 4, t.ex. fritidshus, husvagn, båt, hobby, sport, motion, fritidsresor, kan inte förskrivas.
• Vid behov kan förskrivare konsultera annan yrkesgrupp för exempelvis läkarintyg.
• Om eldriven rullstol avslås av någon anledning kan man inte heller gå vidare med förskrivning av drivaggregat.

Kan förskrivas om
• Nyttjandegraden av hjälpmedlet bör vara minst 3 gånger/vecka och regelbundet över året.
Förskrivningen ska ha en tydlig och mätbar målsättning.


Säkerhetsaspekter
Transport i bil: Följ anvisningarna för transport från den manuella rullstolens leverantör.
• Transport med flyg: Vid transport med flyg ska flygbolaget kontaktas för att ge information om hur batterierna får transporteras.
• Batterier och laddning: Speciella föreskrifter finns. Se aktuell bruksanvisning.
• Specialanpassning: Vid specialanpassningar gäller särskilda ansvars- och säkerhetsföreskrifter, kontakta Hjälpmedel Västerbotten.

Service
Brukaren ska ta hand om ett förskrivet hjälpmedel med aktsamhet och sköta det enligt erhållna bruks- och/eller skötselanvisningar.
• Skötsel och rengöring: Regelbunden rengöring enligt gällande bruksanvisning.
• Skötsel och laddning: Batterier måste laddas regelbundet även då drivaggregatet inte används, t.ex. om brukaren är tillfälligt sjuk. Batterier som inte underhålls på ett riktigt sätt och p.g.a. detta måste bytas ut, kan debiteras brukaren.
• Utse ansvarig person: Om brukaren inte själv kan ansvara för skötsel av hjälpmedlet, ska ansvarig person utses för denna uppgift.
• Däck och slang: Brukaren bekostar reparation av däck och slang samt arbets- och reskostnader i samband med dessa reparationer.

Hjälpmedel Västerbotten ansvarar för
• Övriga anpassningar, reparationer och service ansvarar Hjälpmedel Västerbotten för eller annan av leverantören godkänd tekniker.


Brukarens ansvar
• Brukaren kontaktar förskrivaren vid problem, ändrade hjälpmedelsbehov, behov av service eller vid flytt från länet.
• Hjälpmedlet ska återlämnas komplett, inkl. laddare, och väl rengjort om hjälpmedelsbehovet upphört. Om det inte är rengjort kan brukaren bli ersättningsskyldig.
• Brukaren ansvarar för de kostnader som uppstår vid skadegörelse på hjälpmedlet, vid oaktsamhet, onormalt slitage eller när hjälpmedlet ”tappats bort”.
• Brukaren får inte själv göra ingrepp på hjälpmedlet. Om detta görs, ansvarar brukaren för att hjälpmedlet återställs i ursprungligt skick alternativt bekostar återställningskostnaderna.

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 • Förskrivningsrätt
  Arbetsterapeut
 • Isokod
  122409
 • Modifierad den
  2020-09-25
 • Skapat den
  2009-05-20

Sök

Sök, fritext

Hitta produkt via isokod

Sortera efter förskrivningsrätt

Viktiga länkar
Region Västerbotten
Hjälpmedel Västerbotten
Hjälpmedelsstrategi
Hjälpmedelshandboken distribueras av:
Västerbottens läns landsting
Hjälpmedel Västerbotten
Mariehemsvägen 14
906 54 Umeå
Tel växel: 090-785 00 00