Startsida Hjälpmedelshandboken 

Hjälpmedelshandboken

Stationär fastmonterad lyft

Stationär fastmonterad lyft används när brukaren ej kan stödja på sina ben. Kan även användas vid lyft från golv.

 

Anvisning

Förskrivare: At, Sg. Vid oklarheter kontakta ansvarig hjälpmedelskonsulent alternativt hjälpmedelstekniker.

 

Stationär fastmonterad lyft med rak enkelskena och travers ingår i sortiment. Övriga stationära lösningar t.ex. rum-till-rum, kurvor, växlar och åkmotorer kan vid behov ansökas via Särskilt hjälpmedelsbeslut. För förskrivning av 3:e personlyften krävs alltid Särskilt hjälpmedelsbeslut. I detta sammanhang räknas även t.ex. stålyft in. Eventuella kostnader för flyttning eller byte av takarmatur, i samband med installation, bekostas inte av Hjälpmedel Västerbotten.

 

Innan personlyft förskrivs ska andra tänkbara överflyttningsalternativ vara övervägda /provade t.ex. hjullyft och stationär fristående lyft.

 

Stationär fastmonterad lyft kan i enstaka fall förskrivas till person som har behov av den till sin självständiga förflyttning. Stationär fastmonterad lyft används oftast som arbetstekniskt hjälpmedel.

 

Säkerhetsaspekt

Besiktning sker efter fastslagen lyftnorm. Det är av stor vikt att den/de vårdare som använder lyft i sitt dagliga arbete har erforderliga kunskaper i handhavande och överflyttningsteknik.

 

Service

Leverantörens föreskrifter om tillsyn och underhåll av lyft ska följas.

 

Notera

Val av lyft sker efter analys av brukarens behov, förutsättningar och förmågor, vårdarens behov och förutsättningar samt krav som den aktuella miljön ställer.

 

Övriga hjälpmedelsbehov samt eventuella förändringar i bostaden vägs in.

 

Ett riktmärke för val av lyft kan vara valet av sele, antalet lyft per dag och om lyften ska nyttjas av flera brukare samt utrymmes skäl.

 

Rutin vid beställning av stationär fastmonterad lyft (taklyft)

 

1. Förskrivaren kontaktar vid behov hjälpmedelskonsulent för att diskutera brukarens behov, alternativa lösningar m.m. Blanketten underlag för utprovningsstöd kan användas, den finns på Hjälpmedel Västerbottens hemsida - Blankettstället

2. Förskrivaren skapar en arbetsorder i webSesam:

 • Typ av åtgärd: Anpassning
 • Benämningstext: Installation taklyft.

 

3. Förskrivaren fyller i beställningsunderlag "Stationär fastmonterad lyft/Stationär fristående lyft" och noterar där arbetsordernumret från webSesam. Blanketten finns på Hjälpmedel Västerbottens hemsida - Hjälpmedelssortiment - Överflyttning.

 

4. Förskrivaren skickar dessa blanketter till Hjälpmedel Västerbottens kundtjänst:

 • Beställningsunderlag Stationär fastmonterad lyft/Stationär fristående lyft.
 • Vägg och takmonterade hjälpmedel – intyg från fastighetsägare.

  Blanketterna finns på Hjälpmedel Västerbottens hemsida - Hjälpmedelssortiment - Överflyttning.

 

5. När behovet av lyft upphör skickar förskrivaren en order för nedmontering till Hjälpmedel Västerbotten. Fastighetsägare/brukare ombesörjer eventuell återställning av hål i tak, väggar etc. Hjälpmedel Västerbotten ersätter inte för eventuella kostnader som uppkommer vid återställning.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 • Förskrivningsrätt
  Arbetsterapeut
  Fysioterapeut
 • Isokod
  123612
 • Modifierad den
  2019-06-11
 • Skapat den
  2009-05-19

Sök

Sök, fritext

Hitta produkt via isokod

Sortera efter förskrivningsrätt

Viktiga länkar
Region Västerbotten
Hjälpmedel Västerbotten
Hjälpmedelspolicy
Hjälpmedelshandboken distribueras av:
Västerbottens läns landsting
Hjälpmedel Västerbotten
Mariehemsvägen 14
906 54 Umeå
Tel växel: 090-785 00 00