Startsida Hjälpmedelshandboken 

Hjälpmedelshandboken

Du är här: Fakta > Lagar och föreskrifter

Några lagar och föreskrifter som styr förskrivningsprocessen

 SFS 2017:30

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

 SFS 2017:80    Hälso- och sjukvårdsförordningen
 SFS 2001:453    Socialtjänstlagen (SoL)
 SFS 2014:821    Patientlagen
 SFS 2008:355

Patientdatalagen

 SFS 2010:659    Patientsäkerhetslagen
 SFS 1993:584    Lag om medicintekniska produkter
 SFS 1993:876    Förordning om medicintekniska produkter
 SFS 1992:18    

Produktansvarslag

 SFS 2016:1145

Lag om offentlig upphandling (LOU)

 SFS 1992:1574

Lag om bostadsanpassningsbidrag

 SFS 1993:387

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

 SFS 2014:298

Statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation

 SFS 2004:451    Produktsäkerhetslagen
 SFS 1990:932    Konsumentköplagen
 SOSFS 1997:14    Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården

 SOSFS 2008:1

 SOSFS 2013:6

   Användning av medicintekniska produkter i hälso- och    
   sjukvården
 SOSFS 2002:2    Statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation

 SOSFS 2005:28

 SOSFS 2013:3

   Anmälningsskyldighet enligt Lex Maria
 SOSFS 2007:10

   Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering

 LVFS 2003:11    Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
  • Modifierad den
    2017-06-16
  • Publicerad den
    2009-05-19

Sök

Sök, fritext

Hitta produkt via isokod

Sortera efter förskrivningsrätt

Viktiga länkar
Region Västerbotten
Hjälpmedel Västerbotten
Hjälpmedelspolicy
Hjälpmedelshandboken distribueras av:
Västerbottens läns landsting
Hjälpmedel Västerbotten
Mariehemsvägen 14
906 54 Umeå
Tel växel: 090-785 00 00