Startsida Hjälpmedelshandboken 

Hjälpmedelshandboken

Stationär fristående taklyft

Stationär fristående lyft används när brukaren ej kan stödja på sina ben. Kan även användas vid lyft från golv.

 

Anvisning

Förskrivare:

At, Sg. Vid oklarheter kontakta ansvarig hjälpmedelskonsulent.

Innan personlyft förskrivs ska andra tänkbara överflyttningsalternativ vara övervägda /provade som t ex hjullyft.

 

Stationär fristående lyft kan även förskrivas till person som har behov av den till sin självständiga förflyttning. Stationär fristående lyft används ofta som arbetstekniskt hjälpmedel.

Säkerhetsaspekt

Besiktning sker efter fastslagen lyftnorm.

 

Det är av stor vikt att den/de vårdare som använder lyft i sitt dagliga arbete har erforderliga kunskaper i handhavande och överflyttningsteknik.

Service

Leverantörens föreskrifter om tillsyn och underhåll av lyft ska följas.

 

Notera

Val av lyft sker efter analys av brukarens behov, förutsättningar och förmågor, vårdarens behov och förutsättningar samt krav som den aktuella miljön ställer.

 

Övriga hjälpmedelsbehov samt eventuella förändringar i bostaden vägs in. Ett riktmärke för val av lyft kan vara valet av sele, antalet lyft per dag och om lyften ska nyttjas av flera brukare samt utrymmes skäl.

Rutin vid beställning av stationär fristående lyft

 

1. Förskrivaren kontaktar vid behov hjälpmedelskonsulent för att diskutera brukarens behov, alternativa lösningar.

 

2. Förskrivaren skapar en arbetsorder i webSesam:

 • Typ av åtgärd: Anpassning
 • Benämningstext: Installation av stationär fristående lyft.

3. Förskrivaren fyller i beställningsunderlag "Stationär fastmonterad lyft/Stationär fristående lyft" och noterar där arbetsordernumret från webSesam. Blanketten finns på Hjälpmedel Västerbottens hemsida - Hjälpmedelssortiment - Överflyttning.
Förskrivaren skickar blanketten till Hjälpmedel Västerbottens kundtjänst

 

4. När behovet av lyft upphör skickar förskrivaren en hämtorder för nedmontering till Hjälpmedel Västerbotten. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 • Förskrivningsrätt
  Arbetsterapeut
  Fysioterapeut
 • Isokod
  123618
 • Modifierad den
  2023-10-17
 • Skapat den
  2009-05-19

Sök

Sök, fritext

Hitta produkt via isokod

Sortera efter förskrivningsrätt

Viktiga länkar
Region Västerbotten
Hjälpmedel Västerbotten
Hjälpmedelsstrategi
Hjälpmedelshandboken distribueras av:
Västerbottens läns landsting
Hjälpmedel Västerbotten
Mariehemsvägen 14
906 54 Umeå
Tel växel: 090-785 00 00