Startsida Hjälpmedelshandboken 

Hjälpmedelshandboken

Du är här: Fakta > Hjälpmedelsenheter region Västerbotten > Hörselvården

Hörselvården

Vid hörcentralerna sker utredning av hörselnedsättningar, utprovning av hörhjälpmedel, information och stöd i samband med hörapparatrehabiliteringen. 


Hörselrehabiliteringen är regionens särskilda resurs för habilitering- och rehabilitering av barn, ungdomar och vuxna som är döva, dövblinda eller har varaktig hörselnedsättning, samt personer med betydande och varaktig hörselrelaterad problematik som tinnitus och ljudöverkänslighet. Verksamheten ger rådgivning och stöd samt ansvarar för utprovning av kompenserande hörselhjälpmedel. Information och stöd ges även till närstående. 

 
Teknisk hörselvård arbetar med reparation och service av hörapparater och hörseltekniska hjälpmedel samt heminstallationer av hörseltekniska hjälpmedel.

 

Mer information: Hörcentraler och hörselrehabilitering Tekniskhörselvård

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
  • Modifierad den
    2022-11-16
  • Publicerad den
    2009-05-18

Sök

Sök, fritext

Hitta produkt via isokod

Sortera efter förskrivningsrätt

Viktiga länkar
Region Västerbotten
Hjälpmedel Västerbotten
Hjälpmedelsstrategi
Hjälpmedelshandboken distribueras av:
Västerbottens läns landsting
Hjälpmedel Västerbotten
Mariehemsvägen 14
906 54 Umeå
Tel växel: 090-785 00 00