Startsida Hjälpmedelshandboken 

Hjälpmedelshandboken

Sittdyna/rullstolsdyna

Anvisning

Sittdynor förskrivs till rullstol och kan förskrivas för att förebygga alternativt behandla trycksår. Sittdynor kan även förskrivas för att positionera personens sittställning.


Noggrann analys av personens behov av sittergonomi, tryckavlastning, fukt-och värmetransmission, samt motverkan av skjuvkraften, bör föregå valet av produkt.


Andra faktorer som måste beaktas är användningstid, personens möjlighet att variera eller byta sittställning, material i kläder samt att arm-, ben-, ryggstöd är optimalt anpassade för tryckavlastning.


Samverkan med sjuksköterska, för information och samråd om/med andra behandlingsalternativ rekommenderas. Vid behov av speciell sittställning i rullstol kan samråd ske mellan arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut. Hjälpmedelskonsulent kan konsulteras för rådgivning och/eller utprovning.


Sittdynor räknas som egenansvar vid behov av förhöjningsdynor.


 

Säkerhetsaspekt

Brukarens ansvar:

 • Brukaren ska ta hand om ett förskrivet hjälpmedel med aktsamhet och sköta det enligt erhållna bruks- och/eller skötselanvisningar. Viktigt med information om sittdynans placering för att uppnå optimal effekt.
 • Skötsel och rengöring: Regelbunden rengöring enligt gällande bruksanvisning.
 • Utse ansvarig person: Om brukaren inte själv kan ansvara för skötsel av hjälpmedlet, ska ansvarig person utses för denna uppgift.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 • Förskrivningsrätt
  Arbetsterapeut
  Fysioterapeut
 • Isokod
  180942
 • Modifierad den
  2020-11-24
 • Skapat den
  2009-05-18

Sök

Sök, fritext

Hitta produkt via isokod

Sortera efter förskrivningsrätt

Viktiga länkar
Region Västerbotten
Hjälpmedel Västerbotten
Hjälpmedelsstrategi
Hjälpmedelshandboken distribueras av:
Västerbottens läns landsting
Hjälpmedel Västerbotten
Mariehemsvägen 14
906 54 Umeå
Tel växel: 090-785 00 00