Startsida Hjälpmedelshandboken 

Hjälpmedelshandboken

Du är här: Produkter Hjälpmedel Västerbotten > Behandling > Behandla andningsproblem

Behandla andningsproblem

Här ingår hjälpmedel för att under behandling hjälpa en person med andningen.

Cough Assist

Används vid nedsatt hostkraft och då annan andningsgymnastik inte ger tillräcklig effekt.

 

Inhalator
Hjälper en person att inandas och/eller fördela medicin i form av ånga, gas, aerosol eller fint pulver.

 

Oxygenutrustning
Ger koncentrerad syrgas. Gasen inandas genom näsa och/eller mun. Några utrustningar koncentrerar syret från den omgivande luften.

 

Respirator
Hjälper en person att andas. Utrustning för att tillhandahålla konstgjord andning genom näsa, mun eller luftstrupe. Några utrustningar filtrerar och/eller renar inandningsluften.

 

Slemsug
För att suga sekret och/eller slem ut ur lungor och andningsvägar.

 
 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
  • Modifierad den
    2021-06-18
  • Publicerad den
    2009-05-18

Sök

Sök, fritext

Hitta produkt via isokod

Sortera efter förskrivningsrätt

Viktiga länkar
Region Västerbotten
Hjälpmedel Västerbotten
Hjälpmedelsstrategi
Hjälpmedelshandboken distribueras av:
Västerbottens läns landsting
Hjälpmedel Västerbotten
Mariehemsvägen 14
906 54 Umeå
Tel växel: 090-785 00 00